Skinneeez - 5369 - Black/White Skunk Plush Dog Toy Medium