SAS - 66575 - Astro-Grip Nitrile Disposable Glove (Powder-Free), XXL - 100/Pack